We hebben de kelder van dit rijksmonument aan de Amsterdamse Keizersgracht grondig aangepakt. Bij het uitgraven van drie dikke vloerlagen in de kelder, kwamen de gewelvenbogen tevoorschijn.

Werkzaamheden
  • fundering herstellen
  • kelderbak aanbrengen